CUSTOM.ELEMENT_WEIGHT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CUSTOM.ELEMENT_​WEIGHT

Ten atrybut szablonu użytkownika dodaje ciężary netto wszystkich elementów zespołów betonowych i podzespołów, z wyłączeniem tych podzespołów, dla których MATERIAL_TYPE elementu głównego to STEEL.

Wymagane jest podanie takiej samej wagi

  1. w początkowych etapach projektu, kiedy tylko niektóre elementy są zdetalowane
  2. w końcowym etapie projektu, kiedy wszystkie elementy zostały w pełni zdetalowane

Atrybut CAST_UNIT.WEIGHT uwzględnia również ciężar wszystkich osadzonych podzespołów, takich jak kotwy transportowe i pętle linowe. Nie jest to pożądane, ponieważ ciężary zbrojenia i elementów osadzonych są już uwzględnione w nieco przesadzonym ciężarze właściwym betonu.

W przypadku elementów betonowych z gęstym zbrojeniem atrybut CUSTOM.ELEMENT_WEIGHT.REINFORCED jest dokładniejszy niż CUSTOM.ELEMENT_WEIGHT.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej