CC_MAX_LONG

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CC_MAX_LONG

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla największą odległość między środkami podłużnych prętów zbrojeniowych w siatkach zbrojeniowych o różnych odległościach.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej