CC_MAX_LONG

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CC_MAX_LONG

Wyświetla największą odległość między środkami podłużnych prętów zbrojeniowych w siatkach zbrojeniowych o różnych odległościach.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej