CONNECTION_CODE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CONNECTION_CODE

Wyświetla kod połączenia zdefiniowany w oknie dialogowym właściwości połączenia. Używać wyłącznie w przypadku list połączeń.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej