CRANK_xxx

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CRANK_xxx

Poniższe atrybuty szablonu służą do wyświetlania informacji o odgięciach prętów zestawu prętów zdefiniowanych przy użyciu linii podziału zestawu prętów lub modyfikatora detalu końca.

(1) = Położenie linii podziału

Atrybuty szablonu Opis

CRANK_SIDE_START

CRANK_SIDE_END

Wyświetla, po której stronie linii podziału tworzone jest odgięcie na początku lub na końcu pręta: Left lub Right.

CRANK_ROTATE_START

CRANK_ROTATE_END

Wyświetla kąt obrotu odgięcia na początku lub na końcu pręta.

CRANK_STRLEN_START

CRANK_STRLEN_END

Wyświetla długość odcinka prostego odgięcia znajdującego się na początku lub końcu pręta.

Jest to wartość (2) na ilustracji powyżej.

CRANK_LENTYPE_START

CRANK_LENTYPE_END

Wyświetla typ długości odgiętej pod kątem na początku lub na końcu pręta: Diagonal ratio, Diagonal distance, Horizontal ratio, Horizontal distance.

CRANK_RATIO_START

CRANK_RATIO_END

Wyświetla mnożnik średnicy pręta używany do definiowania długości odgięcia na początku lub na końcu pręta.

CRANK_DIST_START

CRANK_DIST_END

Wyświetla długość odgiętego segmentu na początku lub na końcu pręta:

Jeśli typ długości odgięcia ma wartość Horizontal distance, jest to (3) na ilustracji powyżej.

Jeśli typ długości odgięcia ma wartość Diagonal distance, jest to (4) na ilustracji powyżej.

CRANK_OFFSET_START

CRANK_OFFSET_END

Wyświetla odległość odsunięcia odcinka prostego odgięcia znajdującego się na początku lub końcu pręta.

Jest to wartość (5) na ilustracji powyżej.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej