CC_MIN_LONG

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CC_MIN_LONG

Wyświetla najmniejszą odległość między środkami podłużnych prętów zbrojeniowych w siatkach zbrojeniowych o różnych odległościach.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej