CONCRETE_COVER_START, CONCRETE_COVER_END

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CONCRETE_​COVER_​START, CONCRETE_​COVER_​END

CONCRETE_COVER_START powoduje wyświetlanie grubości otuliny na pierwszym końcu pręta zbrojeniowego. CONCRETE_COVER_END powoduje wyświetlanie grubości otuliny na drugim końcu pręta zbrojeniowego.

Gdy zaznaczona jest opcja Grubość otuliny, są to wartości wprowadzone w polach Początek i Koniec we właściwościach elementu Pojedynczy pręt lub Grupa prętów.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej