CAST_UNIT_POSITION_CODE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CAST_UNIT_POSITION_CODE

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla kod pozycji zespołu betonowego. Kod wyznacza pozycję siatki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale ASSEMBLY_POSITION_CODE.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej