CAST_UNIT_POSITION_CODE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CAST_UNIT_POSITION_CODE

Wyświetla kod pozycji zespołu betonowego. Kod wyznacza pozycję siatki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale ASSEMBLY_POSITION_CODE.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej