ASSEMBLY_PREFIX

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

ASSEMBLY_PREFIX

Wyświetla przedrostek zespołu zdefiniowany we właściwościach elementu lub zespołu.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej