ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL_GLOBAL_UNFORMATTED

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

ASSEMBLY_​BOTTOM_​LEVEL_​GLOBAL_​UNFORMATTED

Wyświetla dolny poziom zespołu na osi globalnej. Niesformatowany poziom wyświetla poziomy dolne jako długości w mm i można je formatować i wykorzystywać w formułach w szablonach.

Możesz użyć tego atrybutu jako atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika także w znakach elementów i uwagach połączonych.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej