ADDED_TO_REBAR_ASSEMBLY

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

ADDED_​TO_​REBAR_​ASSEMBLY

Wskazuje, czy obiekt został dodany do zespołu zbrojenia. Atrybut zwraca wartość 1, jeśli obiekt należy do zespołu zbrojenia, w przeciwnym razie zwraca wartość 0.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej