AREA_PROJECTION_GXY_NET, AREA_PROJECTION_GXZ_NET, AREA_PROJECTION_GYZ_NET

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

AREA_PROJECTION_GXY_NET, AREA_PROJECTION_GXZ_NET, AREA_PROJECTION_GYZ_NET

Wyświetla powierzchnię netto „cienia” elementu, zespołu lub zespołu betonowego na następujących płaszczyznach globalnych:

  • Płaszczyzna XY

  • Płaszczyzna XZ

  • Płaszczyzna YZ

Was this helpful?
Wstecz
Dalej