AREA_PROJECTION_GXY_NET, AREA_PROJECTION_GXZ_NET, AREA_PROJECTION_GYZ_NET

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

AREA_PROJECTION_GXY_NET, AREA_PROJECTION_GXZ_NET, AREA_PROJECTION_GYZ_NET

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla powierzchnię netto „cienia” elementu, zespołu lub zespołu betonowego na następujących płaszczyznach globalnych:

  • Płaszczyzna XY

  • Płaszczyzna XZ

  • Płaszczyzna YZ

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej