ASSEMBLY_TOP_LEVEL_UNFORMATTED

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

ASSEMBLY_​TOP_​LEVEL_​UNFORMATTED

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla niesformatowany poziom górny zespołu. Niesformatowany poziom wyświetla poziomy górne jako długości w mm i można je formatować oraz wykorzystywać w formułach w szablonach.

Możesz użyć tego atrybutu jako atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika także w znakach elementów i uwagach połączonych.

Uwaga:

W przeciwieństwie do atrybutu ASSEMBLY_TOP_LEVEL, atrybutu ASSEMBLY_TOP_LEVEL_UNFORMATTED nie można sformatować przy użyciu pliku MarkDimensionFormat.dim.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej