ASSEMBLY_TOP_LEVEL_UNFORMATTED

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

ASSEMBLY_​TOP_​LEVEL_​UNFORMATTED

Wyświetla niesformatowany poziom górny zespołu. Niesformatowany poziom wyświetla poziomy górne jako długości w mm i można je formatować oraz wykorzystywać w formułach w szablonach.

Możesz użyć tego atrybutu jako atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika także w znakach elementów i uwagach połączonych.

Uwaga:

W przeciwieństwie do atrybutu ASSEMBLY_TOP_LEVEL, atrybutu ASSEMBLY_TOP_LEVEL_UNFORMATTED nie można sformatować przy użyciu pliku MarkDimensionFormat.dim.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej