AREA_PROJECTION_XY_NET, AREA_PROJECTION_XZ_NET, AREA_PROJECTION_YZ_NET

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

AREA_PROJECTION_XY_NET, AREA_PROJECTION_XZ_NET, AREA_PROJECTION_YZ_NET

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla powierzchnię netto „cienia” elementu, zespołu lub zespołu betonowego na odpowiednich płaszczyznach lokalnych:

  • Płaszczyzna XY

  • Płaszczyzna XZ

  • Płaszczyzna YZ

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej