AREA_NET

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

AREA_NET

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

W odniesieniu do elementów to pole wyświetla powierzchnię netto, która stanowi rzeczywistą powierzchnię wyprodukowanego elementu. W przypadku innych obiektów wyświetlana jest wartość zero.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej