AREA_PX, AREA_NX, AREA_PY, AREA_NY, AREA_PZ, AREA_NZ

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

AREA_PX, AREA_NX, AREA_PY, AREA_NY, AREA_PZ, AREA_NZ

Wyświetla powierzchnie płaszczyzn, których wektory normalne wskazują dodatni lub ujemny kierunek następujących osi lokalnych:

Atrybut

Kierunek

AREA_PX

Dodatni kierunek lokalnej osi X

AREA_NX

Ujemny kierunek lokalnej osi X

AREA_PY

Dodatni kierunek lokalnej osi Y

AREA_NY

Ujemny kierunek lokalnej osi Y

AREA_PZ

Dodatni kierunek lokalnej osi Z

AREA_NZ

Ujemny kierunek lokalnej osi Z

Was this helpful?
Wstecz
Dalej