AREA_PLAN

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

AREA_PLAN

W odniesieniu do elementów to pole wyświetla całkowitą powierzchnię górną (prostopadłą do globalnej osi Z).

Typ zawartości ZESPÓŁ

  • Wyświetla całkowitą powierzchnię górną (prostopadłą do globalnej osi Z) elementów wchodzących w skład zespołu.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej