ASSEMBLY.OBJECT_LOCKED

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

ASSEMBLY.OBJECT_​LOCKED

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla wartość blokady obiektu. Opcje wartości: Yes, No i Organization.

Stan blokady obiektu można modyfikować w oknie dialogowym Blokady obiektów.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej