ANALYSIS_MODEL_NAME

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

ANALYSIS_​MODEL_​NAME

Wyświetla nazwę modelu analitycznego, w którym jest dołączone połączenie sztywne.

Używaj z typem zawartości ANALYSIS_RIGID_LINK.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej