ANALYSIS_MODEL_NAME

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

ANALYSIS_​MODEL_​NAME

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla nazwę modelu analitycznego, w którym jest dołączone połączenie sztywne.

Używaj z typem zawartości ANALYSIS_RIGID_LINK.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej