ATTACHED_TO

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

ATTACHED_TO

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wskazuje, czy powierzchnia jest dołączona do elementu czy do sekcji wylewania.

Ten atrybut zwraca wartość 0, jeśli powierzchnia jest dołączona do elementu, a 1, jeśli powierzchnia jest dołączona do sekcji wylewania.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej