ATTACHED_TO

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

ATTACHED_TO

Wskazuje, czy powierzchnia jest dołączona do elementu czy do sekcji wylewania.

Ten atrybut zwraca wartość 0, jeśli powierzchnia jest dołączona do elementu, a 1, jeśli powierzchnia jest dołączona do sekcji wylewania.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej