axial1, axial2

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

axial1, axial2

Wyświetla wartości wprowadzone w polu Naciąg, T na zakładce Kody końcowew oknie dialogowym zdefiniowanych przez użytkownika atrybutów elementu. axial1 wyświetla wartość w polu Początek , a axial2 w polu Koniec.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej