ASSEMBLY_POS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

ASSEMBLY_POS

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla numer pozycji zespołu. W przypadku elementów ASSEMBLY_POS wyświetla numer pozycji zespołu, do którego należy element. W przypadku obiektów ASSEMBLY_POS wyświetla numer pozycji zespołu zbrojenia, który zawiera obiekt zbrojenia. W przypadku śrub to pole pozostaje puste.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej