ASSEMBLY_POS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

ASSEMBLY_POS

Wyświetla numer pozycji zespołu. W przypadku elementów ASSEMBLY_POS wyświetla numer pozycji zespołu, do którego należy element. W przypadku obiektów ASSEMBLY_POS wyświetla numer pozycji zespołu zbrojenia, który zawiera obiekt zbrojenia. W przypadku śrub to pole pozostaje puste.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej