ASSEMBLY_TOP_LEVEL_GLOBAL_UNFORMATTED

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

ASSEMBLY_​TOP_​LEVEL_​GLOBAL_​UNFORMATTED

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla górny poziom głównego elementu zespołu na osi globalnej. Niesformatowany poziom wyświetla poziomy górne jako długości w mm i można je formatować oraz wykorzystywać w formułach w szablonach.

Możesz użyć tego atrybutu jako atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika także w znakach elementów i uwagach połączonych.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej