ASSEMBLY_TOP_LEVEL_GLOBAL_UNFORMATTED

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

ASSEMBLY_​TOP_​LEVEL_​GLOBAL_​UNFORMATTED

Wyświetla górny poziom głównego elementu zespołu na osi globalnej. Niesformatowany poziom wyświetla poziomy górne jako długości w mm i można je formatować oraz wykorzystywać w formułach w szablonach.

Możesz użyć tego atrybutu jako atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika także w znakach elementów i uwagach połączonych.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej