AREA_GROSS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

AREA_GROSS

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

W przypadku profili to pole wyświetla taki sam wynik jak AREA. W przypadku blach wyświetlane jest pole powierzchni (maksymalna długość pomnożona przez maksymalną szerokość) potrzebne do uwzględnienia całej blachy. W przypadku innych obiektów wyświetlana jest wartość zero.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej