AREA_GROSS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

AREA_GROSS

W przypadku profili to pole wyświetla taki sam wynik jak AREA. W przypadku blach wyświetlane jest pole powierzchni (maksymalna długość pomnożona przez maksymalną szerokość) potrzebne do uwzględnienia całej blachy. W przypadku innych obiektów wyświetlana jest wartość zero.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej