ASSEMBLY_TOP_LEVEL

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

ASSEMBLY_TOP_LEVEL

Wyświetla górny poziom zespołu. Poziom górny pobiera jednostkę i dokładność z pliku MarkDimensionFormat.dim. Ustawienia znajdujące się w pliku MarkDimensionFormat.dim można zmieniać w oknie dialogowym Właściwości wymiaru na rysunku.

Możesz użyć tego atrybutu jako atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika także w znakach elementów i uwagach połączonych.

Uwaga:

Ten atrybut wyświetla wartość w formie tekstu, więc nie można użyć formuły z tym atrybutem. Zamiast niego należy użyć opcji ASSEMBLY_​TOP_​LEVEL_​UNFORMATTED.

Zobacz również

XS_​DRAWING_​IGNORE_​ZERO_​LEVELS_​IN_​PART_​MARKS

Dodawanie atrybutów poziomów w automatycznych znakach elementów

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej