ADDED_TO_POUR_UNIT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

ADDED_​TO_​POUR_​UNIT

Wskazuje, czy obiekt jest dodany do jednostki sekcji wylewania oraz sposób, w jaki nastąpiło dodanie.

Używaj z następującymi typami zawartości:

 • ASSEMBLY
 • BOLT
 • CAST_UNIT (tylko elementy prefabrykowane, nie zespoły betonowe wylewane na miejscu)
 • MESH
 • REBAR
 • REBAR_ASSEMBLY
 • SINGLE_REBAR
 • SINGLE_STRAND
 • STRAND
 • STUD

Możliwe wartości:

 • 0: Obiekt nie został dodany do żadnej sekcji wylewania lub został zmodyfikowany po ostatnim obliczeniu jednostki sekcji wylewania.
 • 1: Obiekt został ręcznie dodany do jednostki sekcji wylewania za pomocą polecenia Dodaj do sekcji wylewania.
 • 2: Obiekt został automatycznie dodany do jednostki sekcji wylewania za pomocą polecenia Przelicz sekcje wylewania.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej