ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL_UNFORMATTED

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

ASSEMBLY_​BOTTOM_​LEVEL_​UNFORMATTED

Wyświetla niesformatowany poziom dolny zespołu. Niesformatowany poziom wyświetla poziomy dolne jako długości w mm i można je formatować i wykorzystywać w formułach w szablonach.

Możesz użyć tego atrybutu jako atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika także w znakach elementów i uwagach połączonych.

Uwaga:

W przeciwieństwie do atrybutu ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL atrybut ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL_UNFORMATTED nie może być formatowany za pomocą pliku MarkDimensionFormat.dim.

Zobacz również

Dodawanie szablonów do znaków

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej