ALIAS_NAME1 ... 3

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

ALIAS_NAME1 ... 3

Alias nazwy materiału.

Do użytku w odniesieniu do atrybutów materiału elementów i elementu głównego w przypadku typów zawartości ZESPÓŁ i ELEMENT.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej