APPROVED_BY

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

APPROVED_​BY

Informacje dotyczące rewizji w polu Zatwierdził: z okna dialogowego Obsługa rewizji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej