ASSEMBLY_DEFAULT_PREFIX

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

ASSEMBLY_​DEFAULT_​PREFIX

Przedstawia wartość domyślną przedrostka zespołu określonego we właściwościach elementu.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej