AREA_PROJECTION_GXY_GROSS, AREA_PROJECTION_GXZ_GROSS, AREA_PROJECTION_GYZ_GROSS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

AREA_PROJECTION_GXY_GROSS, AREA_PROJECTION_GXZ_GROSS, AREA_PROJECTION_GYZ_GROSS

Wyświetla powierzchnię „cienia” elementu, zespołu lub zespołu betonowego na następujących płaszczyznach globalnych:

  • Płaszczyzna XY

  • Płaszczyzna XZ

  • Płaszczyzna YZ

Ograniczenia

  • Powierzchnie są zawsze obliczane w powierzchniach netto (otwory są uwzględniane), nawet gdy wymagana jest powierzchnia brutto.

  • Pokrywające się płaszczyzny są liczone dwa razy.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej