ASSEMBLY_PLWEIGHT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

ASSEMBLY_PLWEIGHT

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla ciężar blach załączonych do zespołu. W przypadku innych obiektów wyświetlana jest wartość zero.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej