ASSEMBLY_PLWEIGHT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

ASSEMBLY_PLWEIGHT

Wyświetla ciężar blach załączonych do zespołu. W przypadku innych obiektów wyświetlana jest wartość zero.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej