AREA_PGX, AREA_NGX, AREA_PGY, AREA_NGY, AREA_PGZ, AREA_NGZ

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

AREA_PGX, AREA_NGX, AREA_PGY, AREA_NGY, AREA_PGZ, AREA_NGZ

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla powierzchnie płaszczyzn, których wektory normalne wskazują dodatni lub ujemny kierunek następujących osi globalnych:

Atrybut

Kierunek

AREA_PGX

Dodatni kierunek globalnej osi X

AREA_NGX

Ujemny kierunek globalnej osi X

AREA_PGY

Dodatni kierunek globalnej osi Y

AREA_NGY

Ujemny kierunek globalnej osi Y

AREA_PGZ

Dodatni kierunek globalnej osi Z

AREA_NGZ

Ujemny kierunek globalnej osi Z

W tej powierzchni uwzględnione są również płaszczyzny, których wektory normalne są zlokalizowane w obrębie kąta 45 stopni względem osi globalnej. Płaszczyzny, których kąt nachylenia wynosi dokładnie 45 stopni nie są uwzględnione w żadnym z kierunków globalnych.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej