AREA_PGX, AREA_NGX, AREA_PGY, AREA_NGY, AREA_PGZ, AREA_NGZ

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

AREA_PGX, AREA_NGX, AREA_PGY, AREA_NGY, AREA_PGZ, AREA_NGZ

Wyświetla powierzchnie płaszczyzn, których wektory normalne wskazują dodatni lub ujemny kierunek następujących osi globalnych:

Atrybut

Kierunek

AREA_PGX

Dodatni kierunek globalnej osi X

AREA_NGX

Ujemny kierunek globalnej osi X

AREA_PGY

Dodatni kierunek globalnej osi Y

AREA_NGY

Ujemny kierunek globalnej osi Y

AREA_PGZ

Dodatni kierunek globalnej osi Z

AREA_NGZ

Ujemny kierunek globalnej osi Z

W tej powierzchni uwzględnione są również płaszczyzny, których wektory normalne są zlokalizowane w obrębie kąta 45 stopni względem osi globalnej. Płaszczyzny, których kąt nachylenia wynosi dokładnie 45 stopni nie są uwzględnione w żadnym z kierunków globalnych.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej