ASSEMBLY_TOP_LEVEL_GLOBAL

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

ASSEMBLY_​TOP_​LEVEL_​GLOBAL

Wyświetla górny poziom głównego elementu zespołu na osi globalnej. Poziom górny pobiera jednostkę i dokładność z pliku MarkDimensionFormat.dim. Ustawienia znajdujące się w pliku MarkDimensionFormat.dim można zmieniać w oknie dialogowym Właściwości wymiaru na rysunku.

Możesz użyć tego atrybutu jako atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika w znakach elementów, a także w raportach i szablonach.

Zobacz również

Dodawanie atrybutów poziomów w automatycznych znakach elementów

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej