ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL_GLOBAL

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

ASSEMBLY_​BOTTOM_​LEVEL_​GLOBAL

Wyświetla dolny poziom zespołu na osi globalnej. Poziom dolny pobiera jednostkę i dokładność z pliku MarkDimensionFormat.dim. Ustawienia znajdujące się w pliku MarkDimensionFormat.dim można zmieniać w oknie dialogowym Właściwości wymiaru na rysunku.

Możesz użyć tego atrybutu jako atrybutu zdefiniowanego przez użytkownika w znakach elementów, a także w raportach i szablonach.

Zobacz również

Dodawanie atrybutów poziomów w automatycznych znakach elementów

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej