ANG_S, ANG_T, ANG_U, ANG_V

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

ANG_S, ANG_T, ANG_U, ANG_V

Wyświetlają wewnętrzne kąty gięcia prętów zbrojeniowych określone na podstawie mapowań w pliku rebar_schedule_config.inp zlokalizowanego w folderze ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<environment>\system . Te mapowania są domyślnie specyficzne dla danego środowiska. Możesz je dowolnie modyfikować, aby dostosować do potrzeb Twoich lub Twojej firmy.

Zobacz również

Stwórz szablon planowań gięcia lub obrazów zbrojenia

Zakodowane na stałe identyfikatory typu gięcia w rozpoznawaniu kształtu zbrojenia

ANG_U_MAX, ANG_U_MIN, ANG_V_MAX, ANG_V_MIN

DIM_A ... DIM_G, DIM_H1, DIM_H2, DIM_I, DIM_J, DIM_K1, DIM_K2, DIM_L, DIM_O, DIM_R, DIM_R_ALL, DIM_TD, DIM_WEIGHT, DIM_X, DIM_Y

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej