ASSEMBLY_POSITION_CODE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

ASSEMBLY_POSITION_CODE

Wyświetla kod położenia zespołu. Kod wyznacza położenie siatki. Położenie obiektów jest obliczane na podstawie najbliższej siatki.

Zespół

Kod

A/1

<A/2

A/2

A-B/1

A/3

<A-B/1-2

A/4

A/2

A/6

A-B/1-2

A/7

B/2

LINIA TOLERANCJI

Kod położenia składa się z etykiet linii siatki w kierunkach x i y (opcjonalnie w kierunku z). Jeśli zespół zaczyna się lub kończy poza pierwszą lub ostatnią linią siatki, znak < or > jest uwzględniony w kodzie położenia. Jeśli na przykład zespół rozpoczyna się poza linią siatki A, w polu wyświetla się:

<A/2

Jeśli zespół znajduje się całkowicie w odległości tolerancji (domyślnie 500 mm) od linii siatki A, kod pozycji jest etykietą tej linii siatki: A.

Jeśli zespół znajduje się — częściowo lub całkowicie — poza odległością tolerancji, kod pozycji jest kombinacją etykiet linii siatki: A-B.

Aby zmienić domyślną odległość tolerancji, ustaw opcję zaawansowaną XS_ASSEMBLY_POSITION_CODE_TOLERANCE=750 (przykładowo).

Aby uwzględnić kierunek Z w kodzie, należy ustawić opcję zaawansowaną XS_ASSEMBLY_POSITION_CODE_3D na wartość TRUE. Kod będzie podobny do: <A-B/1-2/1-+1000

Tekla Structures wybiera siatki do użycia następująco:

  1. Tekla Structures sprawdza umieszczenie zespołu.

  2. Jeśli jest umieszczony wewnątrz kilku siatek, Tekla Structures sprawdza, czy zespół jest równoległy do linii siatki lub płaszczyzny.

  3. Jeśli jest dostępnych kilka równoległych siatek, Tekla Structures wybiera najbliższą.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej