ANG_U_MAX, ANG_U_MIN, ANG_V_MAX, ANG_V_MIN

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

ANG_U_MAX, ANG_U_MIN, ANG_V_MAX, ANG_V_MIN

Wyświetla minimalny i maksymalny kąt gięcia prętów zbrojeniowych lub siatek w przekrojach zbieżnych. Zobacz przykład poniżej:

Was this helpful?
Wstecz
Dalej