ANG_U_MAX, ANG_U_MIN, ANG_V_MAX, ANG_V_MIN

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

ANG_U_MAX, ANG_U_MIN, ANG_V_MAX, ANG_V_MIN

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Wyświetla minimalny i maksymalny kąt gięcia prętów zbrojeniowych lub siatek w przekrojach zbieżnych. Zobacz przykład poniżej:

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej