XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ASSEMBLY_​POSITION_​NUMBER_​FORMAT_​STRING

Categorie: Nummering

Gebruik deze variabele om de inhoud van het positienummer van het merk te definiëren.

Opmerking:

Wijzig deze variabele niet nadat u onderdeel-, merk- of betontekeningen hebt gemaakt indien u klonen gebruikt. Hierdoor kunnen de tekeningen gedeeltelijk van het onderdeel dat ze voorstellen worden gescheiden, waardoor de tekeningen als verwijderd worden gemarkeerd en andere tekeningen na de volgende nummering worden gekloond.

Opmerking:

De variabelen XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING en XS_PART_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING overschrijven de variabele XS_SWITCH_POS_NUMBERS_FOR. XS_SWITCH_POS_NUMBERS_FOR heeft geen invloed op de merk- en/of onderdeelpositienummers als u XS_ASSEMBLY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING en/of XS_PART_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING gebruikt.

De opties zijn:

Optie

Beschrijving

%ASSEMBLY_PREFIX%

Het merkprefix dat in het dialoogvenster met onderdeeleigenschappen wordt gedefinieerd.

%ASSEMBLY_POS%

Het doorlopende positienummer van het merk dat begint bij het startnummer dat in het dialoogvenster met onderdeeleigenschappen wordt gedefinieerd.

%ASSEMBLY_POS_WITH_LETTERS%

Hetzelfde als hierboven, maar met letters.

Gebruikt standaard de letters A – Z maar u kunt ook geldige letters definiëren met de variabele XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_POSITION_NUMBERS.

%UDA:[uda_name]%

Gebruikersattribuut van het merk of hoofdonderdeel van het merk.Als het attribuut voor het merk is gedefinieerd, wordt het gebruikt.Als het attribuut niet is gedefinieerd, wordt het attribuut van het hoofdonderdeel gebruikt.U kunt ook definiëren dat alleen het gebruikersattribuut van het hoofdonderdeel wordt gebruikt, bijvoorbeeld %UDA:MAINPART.USER_FIELD_1%.

%TPL:[tpl_name]%

Templateattribuut van het merk of hoofdonderdeel van het merk, bijvoorbeeld % TPL:PROJECT.NUMBER%.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Aantal tekens in het merkpositienummer

U kunt het aantal tekens definiëren door een punt en het vereiste aantal aan het einde van de opties %ASSEMBLY_POS_WITH_LETTERS% en %ASSEMBLY_POS% toe te voegen. %ASSEMBLY_POS_WITH_LETTERS.3% resulteert bijvoorbeeld in drie letters voor elk merk, beginnend vanaf AAA.

Voorbeeld

Als u de variabele op %ASSEMBLY_PREFIX%/%ASSEMBLY_POS.3% instelt, is het resultaat A/001.

Was this helpful?
Vorige
Volgende