XS_ALLOW_DRAWING_TO_MANY_MULTI_DRAWINGS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ALLOW_​DRAWING_​TO_​MANY_​MULTI_​DRAWINGS

Categorie in dialoogvenster Variabelen

Nummering

Stel deze variabele in op TRUE zodat dezelfde tekeningen in meerdere verzameltekeningen kunnen worden opgenomen.

Stel deze waarde in op FALSE (standaard) als de tekening in slechts één verzamelingtekening moet worden opgenomen.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt opgeslagen in de optiedatabase.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende