XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_USE_VIEW_COORDSYS_FOR_BOLT_DIMENSIONS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_USE_VIEW​​​​​​​​​​_COORDSYS_FOR_BOLT​​​​​​​​​​_​DIMENSIONS

Categorie

Tekening eigenschappen

Met deze variabele kunt u de richting selecteren voor de afmetingen in de ankerplannen. Indien deze variabele is ingesteld op TRUE, worden afmetingen van het detailvenster van het ankerplan gemaakt met behulp van het coördinatensysteem van het hoofdvenster. Deze variabele wordt standaard ingesteld op FALSE. Dit houdt in dat de afmetingen van detailvensters van ankerplannen worden gemaakt volgens het coördinatensysteem van de voetplaten.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Was this helpful?
Vorige
Volgende