XS_ATTRIBUTE_FILE_EXCLUDE_LIST

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ATTRIBUTE_​FILE_​EXCLUDE_​LIST

Categorie in dialoogvenster Variabelen

Bestand locaties

Met deze variabele kunt u attribuutbestanden of lijsten van de gebruikersinterface uitsluiten. Voor deze variabele worden controle strings opgegeven waarmee toegang tot attribuutbestanden of lijsten wordt bepaald. Indien een controle string ergens in een bestandsnaam van een attribuutbestand of een lijst is gedefinieerd, is het bestand of de lijst niet meer beschikbaar. Er kunnen meerdere controletekenreeksen worden ingevoerd en de waarden zijn hoofdlettergevoelig. Gebruik een puntkomma (;) als scheidingsteken.

De standaardwaarde is TS_Report_Inquire;dgn_attribute_info;import_revision

  • Voer (een gedeelte van) de bestandsnaam die u wilt uitsluiten van de gebruikersinterface in als de waarde voor de variabele. Wanneer u de waarde bijvoorbeeld instelt op _eng;_det, worden alle attribuutbestanden die de string _eng of _det in hun naam bevatten, uitgesloten van de gebruikersinterface.

  • Voer (een deel van) de naam van de lijst in die u van het dialoogvenster Lijst maken wilt uitsluiten. Als u bijvoorbeeld de variabele instelt op _Part, wordt de lijst ts_Report_Inquire_Part.rpt in het dialoogvenster verborgen.

Voorbeeld:

PROJ1_;PROJ2_;_TeamA;Team_Detailing

Deze variabele is rolspecifiek. Als het type SYSTEM(ROLE) in gebruik is, wordt de standaardwaarde gebruikt. Als het type MODEL(ROLE) of DRAWING(ROLE) in gebruik is, kunt u de waarde wijzigen. Deze is vervolgens voor alle gebruikers in het huidige model dezelfde.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende