XS_AD_OPTIMISATION_DISABLED

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AD_​OPTIMISATION_​DISABLED

Categorie in dialoogvenster Variabelen

Analyse & Design

Met deze variabele kunt u de rekenwaarden van de profielendatabase controleren. Met de waarde FALSE schakelt u de toetsingsoptimalisatie in. Met de waarde TRUE schakelt u de toetsingsoptimalisatie uit. De standaardwaarde is FALSE.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Raadpleeg ook

XS_​PROFILE_​ANALYSIS_​CHECK_​ALL

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende