XS_AD_MEMBER_RESULT_DISP_DIVISION_COUNT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AD_​MEMBER_​RESULT_​DISP_​DIVISION_​COUNT

Categorie in dialoogvenster Variabelen

Analyse en ontwerp

Met deze variabele kunt u de onderdeelpunten van de berekening definiëren waarvan de resultaten zijn opgeslagen in de database analysis_results.db5. Met deze variabele wordt gedefinieerd in hoe veel onderdelen elk rekenonderdeel wordt verdeeld.

Voer een geheel getal in. De standaardwaarde is 0, waarmee verplaatsingsresultaten niet worden weergegeven.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt opgeslagen in de optiedatabase.

Voorbeeld

Als u alleen de verplaatsingen van onderdeeluiteinden wilt opslaan, stelt u XS_AD_MEMBER_RESULT_DISP_DIVISION_COUNT op 1 in.

Als u drie tussenliggende verplaatsingsresultaten naast uiteindeverplaatsingen wilt opslaan, stelt u XS_AD_MEMBER_RESULT_DISP_DIVISION_COUNT op 4 in.

Raadpleeg ook

XS_​AD_​MEMBER_​RESULT_​MIN_​DISTANCE

XS_​AD_​MEMBER_​RESULT_​DIVISION_​COUNT

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende