XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_ADDITIONAL_PARTS_FILTER

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ANCHOR_​BOLT_​PLAN_​ADDITIONAL_​PARTS_​FILTER

Categorie in dialoogvenster Variabelen Tekening eigenschappen

Met deze variabele kunt u aansluitende onderdelen weergeven, zoals ankers of malpaten. Definieer eerst een filter voor de overzichttekening en geef die filternaam vervolgens als de waarde voor deze variabele op.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt opgeslagen in de optiedatabase.

In het volgende voorbeeld worden ankerstangen en steunplaten zichtbaar gemaakt in een ankerplan.

  1. Ga naar het menu Bestand en klik op Instellingen > Geavanceerde opties > Tekening eigenschappen.

  2. Voer de naam van het overzichttekeningfilter voor de variabele XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_ADDITIONAL_PARTS_FILTER in. In dit voorbeeld wordt de naam SHOW_IN_ABPLAN gebruikt (standaardinstelling).

  3. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening eigenschappen > Overzichttekening.

  4. Klik in het dialoogvenster met de eigenschappen van een overzichttekening op Filter.

  5. Klik op Regel toevoegen.

  6. Selecteer Onderdeel als de Categorie, Naam als de Eigenschap, Gelijk aan als de Voorwaarde en voer *ANCHOR*LEVEL in het vak Waarde in.

  7. Voer de naam van het tekeningfilter SHOW_IN_ABPLAN in het tekstvak Opslaan als in en klik op Opslaan als.

  8. Klik op Annuleer om het dialoogvenster af te sluiten.

Als u een ankerplan maakt, worden zowel de ankerstangen als de steunplaten in de tekening getoond. In onderstaande tekening is de naam van de ankerstang "ANCHOR ROD" en is de naam van de steunplaat "LEVELING PLATE".

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende