XS_ALLOW_INCH_MARK_IN_DIMENSIONS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ALLOW_​INCH_​MARK_​IN_​DIMENSIONS

Categorie in dialoogvenster Variabelen

Maatvoering

Stel deze variabele op TRUE in om ervoor te zorgen dat Tekla Structures het inchsymbool in maatlijnen opneemt. De standaardwaarde is TRUE. Als u geen inchsymbolen wilt toestaan, stelt u deze variabele op FALSE in.

Deze variabele is rolspecifiek. Als het type SYSTEM(ROLE) in gebruik is, wordt de standaardwaarde gebruikt. Als het type MODEL(ROLE) of DRAWING(ROLE) in gebruik is, kunt u de waarde wijzigen. Deze is vervolgens voor alle gebruikers in het huidige model dezelfde.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende