XS_AISC_WELD_MARK

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AISC_​WELD_​MARK

Categorie in dialoogvenster Variabelen: Lassen

Stel deze variabele in op TRUE om AISC-laslabels te maken, beenlengte als standaardgrootte van de hoeklasmaatlijn te gebruiken en een pijlzijdelas te maken met laseigenschappen onder de lijn.

Stel deze variabele in op FALSE om ISO-laslabels te maken, keelhoogte als standaardgrootte van de hoeklasmaatlijn te gebruiken en een pijlzijdelas te maken met laseigenschappen boven de lijn. FALSE is de standaardwaarde.

Deze variabele is ook van invloed op de afstand tussen onderbroken lassen:

  • TRUE gebruikt de waarde Steek die in de laseigenschappen als hart-op-hart-afstand van lassen is ingevoerd.

  • FALSE gebruikt de waarde Steek die in de laseigenschappen als de afstand tussen de lassen is ingevoerd.

Een AISC-laslabel van een zigzaggende, onderbroken las met de steek na een streepje:

Een ISO-laslabel van een zigzaggende, onderbroken las waarbij tussen haakjes de afstand tussen de lassen is benoemd:

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt opgeslagen in de optiedatabase.

Opmerking:

De variabele XS_AISC_WELD_MARK wordt geleverd met modelmapbestanden. Als u het model aan een andere partij moet leveren, stuurt u het gehele model met alle bestanden (niet alleen het modeldatabasebestand *.db1) om ervoor te zorgen dat de grootte van de lasdoorsnede hetzelfde blijft. Als de waarde voor deze variabele is gewijzigd, wordt de werkelijke grootte van de lasdoorsnede overeenkomstig gewijzigd.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende