XS_ANGLE_DEGREE_SIGN

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ANGLE_​DEGREE_​SIGN

Categorie in dialoogvenster Variabelen

Eigenschappen tekening

Gebruik deze optie om het gradensymbool correct weer te geven in Aziatische talen. Standaard is de waarde unicode:176. De waarde kan worden gewijzigd, afhankelijk van het gewenste teken. Als u het gradensymbool wilt toevoegen in een Aziatische taal, kopieert u het symbool vanuit een tekstbestand en plakt u het rechtstreeks in het waardeveld. Gebruik geen Unicode-waarde.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende