XS_ASSEMBLY_MULTI_NUMBER_FORMAT_STRING

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ASSEMBLY_​MULTI_​NUMBER_​FORMAT_​STRING

Categorie in dialoogvenster Variabelen: Nummering

Met deze variabele kunt u merknummers baseren op nummers van tekeningen. Met de volgende opties kunt u de inhoud van merklabels definiëren. Gebruik zo veel opties als u nodig hebt en plaats elke optie tussen procentsymbolen (%).

U beschikt over de volgende schakelopties:

Schakeloptie

Beschrijving

%ASSEMBLY_MULTI_DRAWING_NUMBER%

Naam verzameltekening.

%ASSEMBLY_MULTI_DRAWING_POS%

Plaats van de merkentekening in de verzameltekening.

%ASSEMBLY_PREFIX%

Prefix merk in het model.

%ASSEMBLY_POS%

Positienummer merk in het model.

Stempelvelden

Voer TPL: in gevolgd door de naam van een relevant templateveld. Plaats elke naam tussen procentsymbolen (%). Bijvoorbeeld %TPL:PROJECT.NUMBER%

OPMERKING: templatevelden die met DRAWING beginnen, werken niet voor deze variabele, bijvoorbeeld DRAWING.TITLE1. Als u ze in een waarde gebruikt, vervangt Tekla Structures de hele waardestring door de standaardwaarde.

Gebruikersattributen die worden gedefinieerd in het bestand objects.inp

Voer UDA: in gevolgd door de naam van een relevant gebruikersattribuut, op exact dezelfde manier als dit in het bestand objects.inp wordt weergegeven. Bijvoorbeeld %UDA:MY_INFO_1%

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt opgeslagen in de optiedatabase.

Voorbeeld

Als u de merknummers van verzameltekeningen wilt plaatsen in de indeling naam verzameltekening + onderdeelprefix + positie in verzameltekening, stelt u de variabele als volgt in:

%ASSEMBLY_MULTI_DRAWING_NUMBER%%ASSEMBLY_PREFIX%%ASSEMBLY_MULTI_DRAWING_POS%

Hiermee maakt u het merklabel 10B1, waarbij:

  • 10 het tekeningnummer is

  • B de prefix van het merk is

  • 1 aangeeft dat dit het eerste merk op het blad is

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende