XS_AUTOMATIC_USER_FEEDBACK_SENDING_INTERVAL

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AUTOMATIC_​USER_​FEEDBACK_​SENDING_​INTERVAL

Categorie in dialoogvenster Variabelen

Modelleereigenschappen

Voer een geheel getal in om het interval te definiëren waarmee de gegevens over de gebruiksstatistieken worden verzonden. De waarde van de variabele komt overeen met het aantal rijen in het logboekbestand. De standaardwaarde is 10000.

Het logboekbestand heeft de naam UserFeedbackLog.txt en bevindt zich in de map Logs onder het pad dat is opgegeven met XSUSERDATADIR in het bestand teklastructures.ini.

Deze variabele is gebruikerspecifiek en de instelling wordt opgeslagen in options.bin onder de gebruikersmap, bijvoorbeeld in C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Start Tekla Structures opnieuw om de nieuwe waarde in te schakelen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende