XS_AD_GET_MOMENT_CONNECTION_STATUS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AD_​GET_​MOMENT_​CONNECTION_​STATUS

Categorie in dialoogvenster Variabelen

Analysis & Design

Met deze variabele kunt u opgeven op welke waarde (Ja of Nee) de optie Symbolen momentverbinding wordt ingesteld wanneer het commando Resultaten verkrijgen wordt gebruikt in het rekenmodel. De optie Symbolen momentverbinding is beschikbaar op het tabblad Eindcondities in het eigenschappen dialoogvenster van de gebruikersattributen van het onderdeel. Met deze optie wordt bepaald of de momentverbindingssymbolen in tekeningen worden weergegeven.

Stel de variabele op een van de volgende waarden in:

  • yz: als de rotaties ry en rz in het rekenmodel vast zijn, wordt de waarde Ja gebruikt. Anders wordt Nee gebruikt.

  • xyz: als alle rotaties in het rekenmodel vast zijn, wordt de waarde Ja gebruikt. Anders wordt Nee gebruikt.

  • z: als de rotatie rz in het rekenmodel vast is, wordt de waarde Ja gebruikt. Anders wordt Nee gebruikt.

  • De variabele is niet ingesteld: De waarde die u handmatig in de optie Symbolen momentverbinding hebt ingesteld, wordt gebruikt.

De standaardwaarde is yz.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende